6 Prostych kroków do lepszego zrozumienia Twojego klienta – Persona

Na wstępie warto określić, czym tak naprawdę persona jest i w jaki sposób można ją scharakteryzować. W terminologii Design Thinking to odzwierciedlenie użytkownika danego produktu czy też usługi. W skrócie, odtworzenie i kompleksowe przedstawienie potencjalnego konsumenta jako realnej osoby, które ma na celu „wejście w jego skórę”  oraz spojrzenie na ofertę z takowej perspektywy. 

Persona, to narzędzie składające się z wielu obszarów. Ich zakreślenie tworzy całościowe odbicie odbiorcy, w tym pragnień, zachowań czy nawet wyglądu. Opis poszczególnych elementów przybliża badacza do celu, jakim jest wnikliwe poznanie konsumenta. Dzięki takiemu działaniu możliwe staje się dostosowanie propozycji firmy do jego specyficznych potrzeb.

Persona jako realna osoba

Na wstępie określamy podstawowe cechy rozpatrywanej figury. Do elementów tych zaliczamy przede wszystkim imię, wiek oraz aparycję. Początkowo nadawanie tożsamości czy wyimaginowanego wyglądu może wydawać się nienaturalne, zwłaszcza dla analityków, nigdy nie pracujących w oparciu o filozofię „human centered design”. Jednakże krok ten jest niezbędny aby urealnić analizowaną jednostkę. Należy pamiętać aby pomijać znajome osoby. To chwila na uruchomienie wyobraźni, która ma przyczynić się do stworzenia wizerunku potencjalnego konsumenta oraz nazwania go. Poprzez nadanie personie ludzkiego charakteru, czynimy ją bardziej rzeczywistą.

Krok 1: Zilustruj analizowaną personę, nadaj jej imię i określ jej wiek.

Motto, czyli czym kieruje się persona

Następny etap analizy, prowadzi do określenia jakie są motywacje danej persony. Aby je ukazać warto przytoczyć cytat lub motto, którym mógłby posługiwać się odbiorca. Użyteczne jest zarówno krótkie zdanie jak i szersza refleksja. Opis ten pozwala na przedstawienie wewnętrznego kierunku myślenia, a co za tym idzie postępowania, w większości sytuacji życiowych.

Krok 2: Opisz cytat/motto, którym kieruje się dana persona.

Jaką osobą jest persona?

Kolejny krok to stworzenie indywidualnego profilu analizowanej figury. Na tym etapie należy uwzględnić cechy osobowe persony, do których zaliczamy następujące kwestie:

  • Gdzie mieszka?
  • Czym zajmuje się w życiu?
  • Czy pracuje? Jeśli tak, gdzie pracuje?
  • Ile wynoszą jej zarobki?
  • Co robi w wolnym czasie?
  • itp 

Dzięki utworzeniu osobistego rysu, możliwe staje się głębsze wniknięcie w życie jednostki oraz zdefiniowanie tego kim jest. Ułatwia to zrozumienie potencjalnego klienta lub użytkownika.

Krok 3: Zilustruj profil osobisty analizowanej persony.

Persona, jakie cele jej przyświecają?

W tym miejscu określamy jakie priorytety reprezentuje badana osoba. Istotne jest znalezienie ukrytych pragnień, marzeń czy też pobudek, które nią kierują, zarówno na poziomie codziennych praktyk, jak i w perspektywie całego życia. Identyfikujemy cele, a także sposoby ich realizacji. Odnalezienie głównych czynników motywacyjnych pozwala na wyszczególnienie, jakie elementy produktów lub usług wyzwalają pragnienie ich kupna. Dzięki temu propozycja danej firmy może pozostać skoncentrowana na zaspokajaniu specyficznych potrzeb, mających odzwierciedlanie w analizie. 

Krok 4: Opisz cele i główne motywacje analizowanej persony.

Jakie jest nastawienie persony do marki, produktów oraz usług przedsiębiorstwa?

Kolejne zadanie to opisanie nastawienia jednostki do oferty przedsiębiorstwa. Kluczowe jest określenie perspektywy jaką przybiera konsument w spojrzeniu na markę oraz proponowane produkty. Jakie ma z nimi skojarzenia? W jaki sposób zdobywa i pogłębia wiedzę na ich temat? Ponadto opisujemy proces decyzyjny dotyczący przyjęcia lub odrzucenia kierowanych w jego stronę propozycji. W tym punkcie istotną rolę pełnią także wewnętrzne oczekiwania persony co do jakości obsługi, informacji o produkcie, dostępności oraz elastyczności rozwiązań. Tak przeprowadzony schemat badawczy wyjaśnia istotne kwestie związane z marketingiem i sprzedażą oraz odpowiednim pozycjonowaniem marki w świadomości docelowych odbiorców.

Krok 5: Opisz nastawienie analizowanej persony w stosunku do marki, produktu lub usług przedsiębiorstwa.

Jak zachowuje się persona w kontakcie z marką, produktem lub usługą?

Ostatnim krokiem pozostaje identyfikacja zachowań w stosunku do oferty przedsiębiorstwa. Określenia wymagają elementy mogące wywołać negatywne lub pozytywne reakcje. Ważne jest, zrozumienie co sprawia, że jednostka decyduje się na zakup produktu oraz opisanie późniejszych z nim interakcji. Dobre rozpoznanie pozwoli na uniknięcie błędów w procesie projektowania, testowania oraz wprowadzania na rynek wypracowanego rozwiązania.

Krok 6: Opisz zachowanie analizowanej persony w kontakcie z marką, produktem lub usługą.

Persona jako CT scan klienta

Narzędzie persona umożliwia przeprowadzenie nie tylko „rentgenu” na docelowym odbiorcy, ale przede wszystkim, ułatwia spojrzenie na ofertę z jego perspektywy. Odpowiednio użyte, gwarantuje badaczowi całościową analizę w ramach podejścia „human centered design”. Dzięki metodom bazującym na tejże filozofii projektowane są rozwiązania, możliwie jak najdokładniej spełniające oczekiwania potencjalnych klientów i użytkowników. Stosowanie tego oraz wielu innych narzędzi, opisanych w kolejnych artykułach, zapewni projektowanie innowacyjnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb i pragnień odbiorców.

Krzysztof Stola
Krzysztof Stola
Kreatywność, innowacyjność oraz otwartość na nowe rozwiązania, to podstawowe cechy Krzysztofa. Ciężka praca oraz nieustanny rozwój to główne elementy kierujące jego życiem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz School of Form w Poznaniu. Realizując podróże swoich marzeń, miał okazję studiować także na ISCTE w Lizbonie oraz SUM w Moskwie. Pywatnie pasjonat kawy i właściciel kawiarni brazylijskiej. Możecie spotkać go snującego się po mieście swoim Fiatem 125p, w którym wymyśla kolejne innowacyjne pomysły biznesowe.
Recommended Posts

Leave a Comment

Skontaktuj się za nami!

Napisz do nas, a odpowiemy w ciągu 24h!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

transformacja_organizacjiMapa Empatii Myśl jak Klient§