Innowacja – słowo klucz, czy też pusto brzmiące określenie?

Innowacja – słowo klucz, czy też pusto brzmiące określenie?

Innowacja – słowo klucz, czy też pusto brzmiące określenie?

Innowacja, innowacje, inno… Określenia te pojawiają się na każdym etapie działalności przedsiębiorstw. Słowo to stało się w ostatnim czasie najważniejszym przyimkiem dla każdej inicjatywy podejmowanej przez przedsiębiorstwa. Z uwagi na rosnącą popularność istotnie straciło na wartości. Czym jest innowacja i w jaki sposób można ją mierzyć, definiować oraz pojmować?

Definicja innowacji

Nie istnieje jedna konkretna definicja słowa innowacja. Zarówno wielu teoretyków, jak i praktyków biznesu próbowało w swojej karierze sformułować satysfakcjonującą definicję innowacji. Jak dotąd żadnemu się to nie udało. Każdy z podejmujących to wyzwanie w podobny sposób opisuje innowację. Najczęściej zwraca się szczególną uwagę na aspekt nowości w obszarze produktowym, procesowym i organizacyjnym danego podmiotu.

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania, badacz procesów organizacji i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit. Uważany za jednego z najwybitniejszych myślicieli i teoretyków zarządzania XX wieku, określa innowacje jako „szczególne narzędzie przedsiębiorców, za pomocą którego ze zmiany czynią oni okazję do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług”.

Odmiennego określenia używa Joseph A. Shumpeter, jeden z najwybitniejszych ekonomistów XX wieku. Według Shumpeter’a najważniejszym ogniwem innowacji jest „wprowadzanie nowych towarów, usług, procesów wytwórczych i schematów zarządczych”. Wspólnym mianownikiem wszystkich obecnych definicji jest opisanie tego zjawiska jako aktywności przedsiębiorstw w obszarze wprowadzania nowości w rozmaitych elementach działalności gospodarczej i pozagospodarczej.

Praktyczna definicja innowacji

Don Norman, ekspert w dziedzinie design’u, usability i nauk kogniwistycznych, opisuje innowacje w przedsiębiorstwach w sposób niezwykle awangardowy. Porównuje ją do wspinaczki górskiej.

Według niego organizacje funkcjonują, marząc oraz myśląc o osiągnięciu lokalnych szczytów. Tym samym odkładają rewolucyjne kroki na dalszy plan. Przez to organizacje koncentrują się na konkurowaniu w obszarze tego samego produktu, usługi lub procesu.

W pewnych sytuacjach niektóre podmioty poszerzają działalność rynkową poszukując nowych rynków zbytu. Tego typu działania prowadzą przedsiębiorstwa do zwiększonego wysiłku w osiąganiu innowacji. Można powiedzieć, że inkrementalna innowacja to poszukiwanie najwyższego szczytu lokalnie, w najbliższym otoczeniu, a  innowacja radykalna to poszukiwanie najwyższego szczytu w całych partiach górskich.

Podział innowacji

IDEO, międzynarodowa firma skupiona na doradztwie dotyczącym design’u, w ciekawy sposób dokonała podziału innowacji. Zespół przedsiębiorstwa podzielił innowacje na 3 główne obszary zależne od oferty oraz klientów. Wyróżniono również 3 możliwe etapy innowacji: inkrementalną, ewolucyjną oraz rewolucyjną. Podział poszczególnych typów innowacji zaprezentowany został na załączonym rysunku.

image00

 

Do klasycznych przykładów przytoczonych typów innowacji zaliczyć należy:

  • Colgate Kids – smakowa pasta do zębów. Produkt ten nie poszerzył w zasadzie oferty przedsiębiorstwa, trafiając do dotychczasowych użytkowników. Należy ją traktować jako innowację inkrementalną. Tego typu innowacja nie daje przedsiębiorstwu możliwości rozszerzenia swojej oferty oraz nie pozwala na pozyskanie klientów z innej niż dotychczasowa grupy docelowej;
  • Toyota Prius, jako pierwszy samochód hybrydowy pozwolił na rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa Toyota. Wyprodukowanie auta doprowadziło inne koncerny samochodowe do poszukiwania innowacji w obszarze technologii napędu samochodów. Ten model Toyoty stał się przełomowy. Zmienił oblicze samego koncernu i doprowadził do rewolucji w branży. Innowacja ta traktowana jest jako ewolucyjna. Przede wszystkim dlatego, że produkt stworzony przez Toyotę powstał na bazie istniejącego produktu i obecnej grupy docelowej.
  • Apple iPad. Jako rewolucyjny wynalazek, urządzenie, którego nigdy przedtem nie było na rynku. Połączenie komputera z mobilnością oraz dotykiem sprawiło, że przedsiębiorstwo Apple nie tylko znacznie rozszerzyło swoją ofertę, ale także pozyskało szerokie grono dotychczas nieobsługiwanych klientów. iPad stał się produktem rewolucjonizującym rynek komputerów osobistych. Zmienił podejście branży do tego aspektu funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz doczekał się licznych kopii zarówno u bliskich konkurentów, jak i tanich producentów zagranicznych.

 

Powyższe przykłady ukazują skalę zjawiska jakim jest innowacja. Definiują ją w różny, zależny od poziomu wprowadzonej zmiany, sposób oraz tego, jak jest ona implementowana. Łatwo można zauważyć, że głównymi wskaźnikami wykorzystywanymi do mierzenia siły innowacji jest zasięg z jakim oddziaływuje ona na użytkowników oraz ofertę przedsiębiorstwa. Im większe grono nowych, unikatowych użytkowników i głębsze poszerzenie propozycji wartości, tym wyższy poziom oddziaływania innowacji.

Na koniec kilka interesujących spostrzeżeń dotyczących innowacji z ust prezesa Tesla Motors – Elona Muska

 

Przydatne linki:

https://medium.com/ideo-stories/the-innovator-s-blind-spot-d7028fe6dcee

http://www.pi.gov.pl/

https://innowacje.gov.pl/

http://www.jnd.org/

https://www.ted.com/talks/don_norman_on_design_and_emotion?language=pl

 

Krzysztof Stola
Krzysztof Stola
Kreatywność, innowacyjność oraz otwartość na nowe rozwiązania, to podstawowe cechy Krzysztofa. Ciężka praca oraz nieustanny rozwój to główne elementy kierujące jego życiem. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego oraz School of Form w Poznaniu. Realizując podróże swoich marzeń, miał okazję studiować także na ISCTE w Lizbonie oraz SUM w Moskwie. Pywatnie pasjonat kawy i właściciel kawiarni brazylijskiej. Możecie spotkać go snującego się po mieście swoim Fiatem 125p, w którym wymyśla kolejne innowacyjne pomysły biznesowe.
Recommended Posts

Leave a Comment

Skontaktuj się za nami!

Napisz do nas, a odpowiemy w ciągu 24h!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

2