Headless Commerce jako główny trend w eCommerce

Headless Commerce to w tej chwili jeden z głównych trendów jeśli chodzi o całą branżę e-commerce patrząc z perspektywy zarówno świata jaki polski. Coraz więcej silników sklepowych oferuje możliwość podpięcia niezależnego frontendu, który gwarantuje szereg korzyści dla sklepu internetowego. Istnieje także szereg technologii, które zostały zbudowane w oparciu o architekturę mikroserwisów umożliwiającą to połączenie. Warto jednak pamiętać że Headless Commerce tak naprawdę nie jest dla każdego ekomersiaka. W poniższym artykule postaramy się pokazać i wytłumaczyć kluczowe różnice między technologią headless oraz podejściem tradycyjnym do tworzenia serwisów eCommerce. Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu.

Jak działa tradycyjny (monolityczny) eCommerce

W przypadku tradycyjnych platform warstwa front-endowa serwisu eCommerce jest ściśle połączona z back-endem, co oznacza, że ​​jest mało miejsca na łatwe dostosowywanie front-endu. Aktualizacje interfejsu użytkownika wymagają zmian w kodzie, co więcej każde dodanie nowych interfejsów użytkownika wymaga również prac programistycznych, często niemożliwych do wykonania ze względu na możliwości systemu zarządzania szablonami oprogramowania SaaS. Podejście tradycyjne pozwala na dowolne kształtowanie doświadczeń użytkownika, natomiast z uwagi na konieczne, jednoczesne zmiany warstwy back-endowej oraz front-endowej zwiększa koszt wprowadzania zmian, a czasami czynie je niemożliwymi.

W tym kontekście warstwy front-end i back-end są ze sobą ściśle powiązane, a wykonanie dowolnej operacji na jednej z nich daje rezultaty na drugiej. Podsumowując, aby wprowadzić zmiany na platformie konieczne jest zaangażowanie większej liczby osób, co docelowo znacząco podnosi koszty przeprowadzanych zmian.

W przypadku tradycyjnych systemów eCommerce opartych na architekturze monolitycznej proces zakupowy odbywa się w każdym obszarze platformy. Oznacza to, że CMS, koszyk, kasa, funkcja subskrypcji i układ/projekt witryny są współzależne. Zmiany w jednej części sklepu wymagają zmian w innym miejscu — co może spowodować, że aktualizacje będą powolne i bolesne. Zawartość sklepu widoczna dla Klienta jest generowana przez backend sklepu, co skutkuje tym, że każde zapytanie odbywa się z wykorzystaniem kodu i bazy danych platformy sklepowej.

Jak działa Headless Commerce

W przypadku zastosowania technologii Headless Commerce front-end i back-end witryny eCommerce są od siebie oddzielone, co zapewnia warstwie graficznej przestrzeń dla nieskończonych możliwości projektowania. Całość dzieje się dzięki interfejsowi API, który dostarcza dane między front-endem a back-endem. API przenosi większość obciążenia, ułatwiając organizacjom zarządzanie zmianami i ulepszeniami interfejsu użytkownika witryny eCommerce.

Rozdzielenie warstw front-end, back-end oraz bazy danych daje ogromne możliwości edycji serwisu bez jednoczesnego angażowania dużych zasobów. Mówiąc prościej, jeśli właściciel sklepu chce wprowadzić zmiany w warstwie graficznej, które są sugerowane przez użytkowników, nie musi angażować programistów back-endowych. W tym przypadku warstwa front-endowa jest całkowicie niezależna, więc zmiany mogą być przeprowadzane przez mniejsze zespoły, co ostatecznie oznacza oszczędności dla właściciela eCommerce.

Jednocześnie warstwa widoczna dla Klienta sklepu (front-end) pobiera zawartość wcześniej, dzięki czemu użytkownik niemal nigdy nie czeka na wygenerowanie strony.

W dużym uproszczeniu sklep w technologii Headless Commerce posiada wszystkie informacje gotowe do wyświetlenia użytkownikowi bez łączenia się z platformą (odbywa się to dzięki pobieraniu i synchronizowaniu zawartości zanim wystąpi połączenie).

Technologie headless są tak zaprojektowane, aby szybkość działania witryny była jak największa. Zmieniają one projektowanie witryn z modelu pobierz dane które chce Klient z bazy danych i je wyświetl na model wygeneruj je wcześniej do postaci “statycznej (gotowej)” i dostarcz za pomocą specjalnie dostosowanej infrastruktury serwerowej w ekstremalnie krótkim czasie.

Schemat działania architektury headless

Jak widać na schemacie, w przypadku standardowych rozwiązań – jedna aplikacja odpowiada za całkowity wynik wyświetlany użytkownikowi. W przypadku architektury headless, platforma sklepu odpowiada za wszystkie operacje związane z zarządzaniem produktem, zamówieniami, treścią, ale nie odpowiada za wyświetlanie tej zawartości. Niezależny kod odpytuje za pomocą API platformę sklepową po wszystkie niezbędne dane. Renderuje je w najlepszy możliwy sposób dla użytkownika. Zawartość dla różnych urządzeń może być obsługiwana przez zupełnie niezależne aplikacje, dzięki czemu możemy w łatwy sposób dostarczać różne zoptymalizowane zawartości dla dedykowanych odbiorców.

Tradycyjny (monolityczny) eCommerce vs Headless Commerce – porównanie

Tradycyjny eCommerceHeadless Commerce
(-) Połączenie warstwy front-endowej i back-endowej.(+) Niezależność warstwy front-endowej od warstwy back-endowej.
(-) Wolniejszy czas ładowania serwisu internetowego z uwagi na techniczne ograniczenia technologii.(+) Wysoka wydajność serwisu internetowego dzięki podejściu CDN (Content Delivery Network).
(-) Zmiany warstwy graficznej serwisu eCommerce wymagają dużego zaangażowania po stronie front-endu i back-endu.(+) Zmiany warstwy graficznej serwisu eCommerce, dzięki niezależnej warstwie front-endowej wymagają zaangażowania tylko zespołu front-endowego.
(+) Duża liczba płatnych i bezpłatnych modułów i wtyczek przystosowanych do danego silnika i CMS.(-) Konieczność przygotowania modułów i wtyczek dla warstwy front-endowej danego szablonu Headless.
(+) Hosting całości serwisu w jednym miejscu, co obniża koszty utrzymania.(-) Konieczność dedykowanego hostingu oddzielnie dla warstwy front-endowej oraz back-endowej.
(-) Niższy poziom bezpieczeństwa ze względu na monolityczną strukturę oraz brak podziału instancji warstwy front-end i back-end.(+) Wysoki poziom bezpieczeństwa ze względu na architekturę headless i podział instancji front-endowej oraz back-endowej.
(-) Zmiany front-endowe, ze względu na strukturę monolityczną wymagają zmian w całym serwisie, stąd konieczność zaangażowania zespołów programistycznych zarówno po stronie front-endu, jak i back-endu. Co zwiększa koszty zmian dokonywanych w obrębie sklepu.(+) Zmiany front-endowe, ze względu na strukturę headlessową nie wymagają zaangażowania zespołów programistycznych poza zespołami front-endowymi. Co zmniejsza koszty zmian dokonywanych w obrębie sklepu.
(+) Brak konieczności utrzymywania zgodności z API.(-) Konieczność utrzymywania zgodności z API.

Headless Commerce, czy tradycyjny eCommerce – co wybrać?

Jak widać z powyższych zarówno w przypadku podejścia tradycyjnego, które charakteryzuje monolityczny eCommerce, jak również w przypadku technologii headless występują zarówno wady i zalety tych rozwiązań.

Zanim jako ekomersiak podejmiesz decyzję co do wdrożenia technologii Headless Commerce, zastanów się, czy jest to odpowiedni moment. Jak w przypadku wszystkich inwestycji, koszty wdrożenia muszą zwrócić się w krótszej lub dłuższej perspektywie. Warto więc przed wdrożeniem dokładnie zaplanować ROI dla inwestycji oraz skonsultować całość ze specjalistą w tej dziedzinie.

Jako Blue Owl jesteśmy do Twojej dyspozycji i chętnie doradzimy, czy i kiedy warto przesiąść się z tradycyjnego serwisu eCommerce na ten oparty o Headless Commerce. Skontaktuj się z nami w sprawie darmowej wyceny lub konsultacji.

Szukasz wartościowego partnera?

nie czekaj dłużej, napisz do nas już dziś!

skontaktuj się z nami