Aplikacje mobilne i webowe

Dane miejskie w nowej formie

Projekt serwisu internetowego Badam Baza Danych Miasta powstał w grupie roboczej think-tanku Urzędu Miasta Poznań jako odpowiedź na liczne zapytania dotyczące danych miejskich oraz ich dostępność w wersji elektronicznej. Badam to nowoczesna, interaktywna koncepcja przedstawienia danych miejskich w nowej, cyfrowej formie dostępnej dla wszystkich potencjalnych interesariuszy. To funkcjonalny, interaktywny portal internetowy.

Cyfrowe Dane Miasta

Dane jakimi dysponuje Urząd Miasta Poznań były dotychczas dostępne jedynie w formie drukowanej. Interaktywny portal Badam powstał jako odpowiedź na potrzebę szerokiego dostępu do bazy danych miasta wśród mieszkańców, naukowców, inwestorów oraz dziennikarzy. Dzięki wykorzystaniu technologii webowych możliwe stało się zaprezentowanie danych w formie cyfrowej.

Logiczne połączenie

Kluczowym elementem projektu była kwestia odpowiedniej struktury prezentacji danych miejskich. Całość danych w ramach portalu internetowego została zorganizowana w logiczną całość w formie cyklicznych biuletynów, ogólnej bazy danych oraz raportów. Tak zaprojektowana struktura serwisu internetowego spowodowała wyraźny wzrost jego użyteczności i efektywności z punktu widzenia docelowych użytkowników.

Interaktywnie

Dzięki zastosowaniu technologii JavaScript, strona wizualna cyklicznych biuletynów została wyposażona w interaktywne wykresy danych. Zastosowane skrypty spowodowały, że statyczne dotychczas dane zostały zaprezentowane w nowoczesny, dynamiczny oraz interaktywny sposób. Dzięki zastosowaniu technologii front-endowych udało się stworzyć w pełni interaktywny, cyfrowy serwis internetowy prezentujący dane miejskie w innowacyjnej formie.

zobacz więcej