Aplikacje mobilne i webowe

Bezpieczeństwo odbioru nieruchomości

Odbiór z fachowcem to portal webowy, który powstał jako odpowiedź na potrzeby klientów odbierających nieruchomości z rąk developerów. Jest to aplikacja internetowa, która łączy odbiorców nieruchomości z branżowymi fachowcami. Dzięki temu połączeniu, fachowcy zyskują nowe zlecenia, zaś klienci mają gwarancję tego, że ich nieruchomość nie posiada żadnych ukrytych przez developera wad. Aplikacja webowa odbiór z fachowcem to zysk zarówno dla klientów, jak i fachowców.

Użyteczność i prostota

Aplikacja została zaprojektowana zgodnie z zasadą user centered design. Zarówno klienci docelowi, jak również fachowcy, będący użytkownikami mechanizmu raportowania aplikacji webowej, w sposób prosty i logiczny uzyskują niezbędne informację oraz nawigują w obszarze serwisu internetowego. Od strony front-endu aplikacja jest prosta, czytelna i użyteczna, dostarczając klientom odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Front-end w oparciu o Vue.js

Aplikacja internetowa odbiór z fachowcem została stworzona z użyciem frameworka JavaScript Vue.js. Vue.js pozwolił nie tylko na poprawę użyteczności portalu, lecz przede wszystkim zwiększył jego atrakcyjność dla docelowych klientów. Całość aplikacji webowej została zaprogramowana w oparciu o wcześniej przygotowane przez zespół designerów Blue Owl projekty UX/UI. Dzięki wykorzystaniu Vue.js, projekty graficzne uzyskały pełnię interakcji. Całość została ostatecznie przystosowana zgodnie ze standardem RWD do obsługi na urządzeniach mobilnych.

Mechanizm raportowania Laravel

Najważniejszą cześć aplikacji webowej odbiór z fachowcem stanowi mechanizm sporządzania raportów przez fachowców podczas oględzin nieruchomości. Autorski mechanizm został zbudowany na PHP w oparciu o framework Laravel. Mechanizm pozwala administratorowi serwisu na przydzielanie zleceń poszczególnym wykonawcą. Dla fachowców zaś dostępny jest pełen panel raportowania, w ramach którego oceniają oni nieruchomość generując ostateczny raport w formie pdf, który następnie mogą wydrukować lub w formie elektronicznej wysłać do klienta. Dzięki zastosowaniu frameworka laravel możliwe stało się także stworzenie autorskiego systemu CMS do zarządzania treścią w serwisie internetowym.

zobacz więcej