Programowanie

Rozpoczęcie projektu

Pracę rozpoczęliśmy od konsultacji i rozmów pomiędzy grafikiem a zespołem deweloperów. Zostały uzgodnione wszystkie elementy strony, jak ma się ona zachowywać i w jaki sposób ją zoptymalizować pod kątem klienta docelowego. Po ustaleniu wszystkich szczegółów przystąpiliśmy do pracy.

Organizacja pracy

W naszej pracy najczęściej korzystamy z metodyk zwinnych (Scrum i Agile). Wyznaczony został deweloper zarządzający projektem i odpowiedzialny za osobisty kontakt z grafikiem. Zespół realizujący zlecenie dobieramy zawsze pod kątem skomplikowania projektu, uzgodnionego z klientem harmonogramu i ewentualnych dodatkowych czynności np. copywriting. W trakcie trwania prac, grafik w każdej chwili miał dostęp online do makiety projektu, a ciągła komunikacja zapewniała płynną wymianę myśli i feedbacku.

Wiedza merytoryczna

Wspólnie z grafikiem zadecydowaliśmy, że stronę postawimy na CMSie Wordpress, dzięki któremu klient docelowy będzie miał możliwość łatwej zmiany treści w dowolnym momencie. Do tworzenia strony wykorzystano PHP i CSS3 Flexbox. Do archiwizacji i dokumentacji technologicznej oraz współpracy z innymi programistami wykorzystano GIT i GITHUB, a do współpracy pomiędzy programistami a grafikiem SLACK'a jako kanał komunikacji.

Końcowy produkt

Strona została zoptymalizowana pod kątem szybkiego wczytywania się ze szczególnym naciskiem na jakość i wielkość zdjęć oraz ilość kodu. Projekt został oddany terminowo.

zobacz więcej