Shopify 2.0 w telegraficznym skrócie

Nowe funkcje w sklepie internetowym opartym o platformę Shopify 2.0  zaczynają się od odświeżonego panelu edycji. Nowy edytor bardzo ułatwia użytkownikom serwisu Shopify samodzielne tworzenie oraz edycję sklepów internetowych zarówno pod kątem edycji treści, jak również zmian związanych z warstwą front-endową. Ideą stojącą za nowym panelem edycji było scentralizowanie wszystkich funkcji związanych z zarządzaniem sklepem internetowym w jednym miejscu.

Nowy motyw referencyjny – Dawn. Jest to pierwszy dostępny źródłowy motyw Shopify z elastycznością wersji 2.0 i naciskiem na szybkość. Jest zbudowany z semantycznych znaczników z HTML i CSS, aby tworzyć wspaniałe wrażenia we wszystkich przeglądarkach. Został zaprojektowany, aby zmaksymalizować elastyczność przy jednoczesnej minimalizacji złożoności, co oznacza nie tylko maksymalizację produktywności użytkowania lecz także wysokie wyniki jeśli chodzi efektywność sklepu internetowego w przeglądarkach.

Shopify w wersji 2.0 ponadto wprowadza programistów zupełnie nowy sposób tworzenia aplikacji i motywów dla sprzedawców Shopify. Aby wesprzeć tę zmianę, zespół twórców platformy Shopify wprowadził zestaw nowych narzędzi programistycznych, które bezproblemowo integrują się z Shopify i wspomagają proces opracowywania, testowania i wdrażania motywów.

Sklep internetowy Shopify 2.0 jest wszechstronny. W ramach platformy sklepowej każdy ma możliwość tworzenia, dostosowywania, skalowania i zarabiania w Shopify.

Nowa architektura motywu.

We wcześniejszej wersji sklepu internetowego użytkownicy mieli ograniczoną liczbę bloków dostępnych wewnątrz sklepu. Wcześniej sklepy miały różne szablony mapowane na różne produkty. W Shopify w wersji 2.0 użytkownicy mają możliwość dodawania sekcji do każdej nowej strony. Wcześniej można było dodawać tylko sekcje do strony głównej.

Co więcej, obecnie istnieje możliwość aktywacji szablonów na każdej stronie za pomocą pliku szablonu JSON, który określa ustawienia strony. Pozwoliło to na wyświetlenie wszystkich sekcji strony, strony kolekcji, strony niestandardowe, postów na blogu i wielu innych rzeczy. W plikach szablonów JSON można zdefiniować sekcje, które będą się pojawiać. Pliki szablonów określają, które sekcje pojawiają się domyślnie i w jakiej kolejności pojawiają się w instalowanym motywie.

Nowa architektura motywu shopify 2.0

Rozszerzenie motywu z blokami aplikacji

Wraz ze zaktualizowaną architekturą motywów stworzona została także aktualizacja sposobu integracji aplikacji z witryną sklepową. W Shopify 2.0 wprowadzone zostały rozszerzenia aplikacji tematycznych dla programistów, które umożliwiają rozszerzanie aplikacji o motywy sprzedawców za pomocą bloków aplikacji.

Bloki aplikacji to radykalna zmiana w sposobie umieszczania aplikacji w motywach. Deweloperzy aplikacji mogą dzięki nim tworzyć komponenty interfejsu użytkownika, które można dodawać, usuwać i konfigurować bezpośrednio w edytorze motywów bez konieczności dotykania kodu motywu.

Rozszerzenia aplikacji tematycznych można łatwo tworzyć, publikować i aktualizować (z obsługą wersji) z poziomu interfejsu Shopify CLI, podobnie jak inne rozszerzenia aplikacji. Ta modułowość oznacza, że deweloperzy nie muszą już budować pełnej logiki integracji dla każdego istniejącego motywu.

Zmiany w metapolach sklepu internetowego.

Zaktualizowany edytor motywów umożliwia użytkownikom dodawanie meta pól i właściwości.

Metapola obsługują teraz multimedia, takie jak obrazy lub pliki PDF. Zamiast na stałe zakodować zasób w motywie, selektor plików metapola ułatwia przesyłanie i wybieranie multimediów na stronach produktów. Wszystkie obrazy zapisane w sekcji Ustawienia/Pliki są natychmiast dostępne do użytku.

Dla przykładku, jeśli sprzedawcy chcieliby mieć gwarancję produktu lub tabelę rozmiarów do pobrania na stronie produktu, selektor plików ułatwia wybranie tego pliku za pomocą prostego UX i wstawienie go w miejscu, w którym znajduje się metapole pliku w ich motywie.

Jeśli chodzi o rozwój, Shopify 2.0 zmienił metapola w 3 kluczowych obszarach:

  • Bardziej elastyczny: Metapola mają teraz znacznie bardziej elastyczny system typów, który z czasem będzie się powiększał, aby być bardziej dostosowanym do danych handlowych.
  • Standardowe metapola: Wprowadzone zostały standardowe metapola, które znacznie upraszczają pracę z niestandardowymi motywami w sklepach internetowych w różnych branżach.
  • Wskazówki dotyczące prezentacji: Teraz deweloperzy będą mogli dodawać wskazówki dotyczące prezentacji do metapól, co pozwoli użytkownikom Storefront API i Liquid na renderowanie danych sprzedawcy w sposób, w jaki zamierzył on sprzedawca, przy znacznie mniejszej ilości niestandardowego kodu.

Ulepszenie edytora motywów Shopify.

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z ulepszeń i aktualizacji — a także ułatwić programistom nawigację — Shopify 2.0 wprowadza również znaczne ulepszenia w edytorze motywów.

Zamiast zagłębiać się w różne sekcje, edytor wyświetla teraz widok drzewa całej zawartości strony na pasku bocznym. Z tego paska bocznego użytkownicy mogą ukryć większość bloków, z wyjątkiem nagłówka i stopki (które mogą zawierać bloki, które można przesuwać lub ukrywać, ale same nie mogą być ukryte). Te zmiany pozwalają sprzedawcom łatwo aktualizować hierarchię strony.

Dodatkową aktualizacją edytora motywów jest nowe ustawienie wprowadzania Liquid, które umożliwi sprzedawcom dodawanie niestandardowego kodu Liquid do stron bezpośrednio z edytora. Ustawienie Liquid jest podobne do ustawienia typu HTML, z tą różnicą, że umożliwia dostęp do zmiennych Liquid, co oznacza, że sprzedawcy będą mogli uzyskać dostęp do obiektów Liquid specyficznych dla globalnych i szablonowych.

To ustawienie zmniejsza potrzebę ręcznej zmiany kodu motywu przez sprzedawców, szczególnie podczas dodawania kodu dla aplikacji korzystających z Liquid. 

Nowe narzędzia dla deweloperów sklepów internetowych Shopify.

Sklep internetowy Shopify 2.0 to kompletnie nowy sposób tworzenia aplikacji i motywów dla sprzedawców Shopify przez zespoły deweloperskie. Aby wesprzeć tę zmianę, twórcy wprowadzili zestaw nowych narzędzi programistycznych, które bezproblemowo integrują się z Shopify i wspomagają proces opracowywania, testowania i wdrażania motywów.

Wraz z wprowadzeniem integracji Shopify GitHub, zaktualizowanego narzędzia Shopify CLI i sprawdzania motywów, deweloperzy mogą doświadczyć bardziej niezawodnego tworzenia motywów z kontrolą wersji, lepszego środowiska testowego do lokalnego tworzenia motywów i usprawnionego programowania.

Usprawnione testowanie motywów.

Theme Check to serwer językowy dla Liquid i JSON, który skanuje motywy w poszukiwaniu błędów i podkreśla najlepsze praktyki Shopify i Liquid. To narzędzie można zintegrować z edytorami tekstu, identyfikuje kilka typów problemów w kodzie motywu, w tym błędy składni Liquid, brakujące szablony, problemy z wydajnością i inne.

Aby ułatwić szybkie debugowanie problemów z motywem, komunikaty o błędach zawierają łącze do dokumentacji nieudanego sprawdzenia. Theme Check jest również dołączony do narzędzia Shopify CLI, więc deweloperzy nie muszą instalować go osobno.

Nowy motyw referencyjny – Dawn.

Dawn to pierwszy dostępny źródłowy motyw Shopify z elastycznością systemu operacyjnego 2.0 i naciskiem na szybkość. Jest zbudowany z semantycznych znaczników z HTML i CSS, zamiast opierać się na zewnętrznych bibliotekach, aby tworzyć wspaniałe wrażenia we wszystkich przeglądarkach. Został zaprojektowany, aby zmaksymalizować elastyczność przy jednoczesnej minimalizacji złożoności.

Nowy motyw referencyjny Shopify 2.0 Dawn

Podczas tworzenia Dawn twórcy położyli nacisk na efektywność, a rezultatem jest to, że Dawn jest domyślnie szybki, bez względu na wszystko — ładuje się o 35 procent szybciej niż poprzedni motyw referencyjny Debut, z którego obecnie korzysta ponad połowa sprzedawców.

Podsumowując nowy sklep internetowy Shopify 2.0

Zaktualizowany język szablonów Shopify ma teraz podobny edytor wewnętrzny, do tego jaki użytkownicy znają z WordPress’a, który został wydany w 2018 roku. To przybliża go do edytorów stron na platformach takich jak Squarespace i Wix.

Edytor może z łatwością zastąpić wiele aplikacji Shopify, w tym popularne kreatory stron (page buildery).

Nowy edytor pozwala małym i średnim firmom tworzyć nowe szablony i umieszczać w nich dane bez pisania ani jednej linii kodu za pomocą wbudowanych sekcji i bloków strony Shopify.

Wreszcie, system zarządzania treścią to kolejny bardzo ważny obszar, który ma lifting i dodatkowe funkcje. Dzięki nowej aktualizacji użytkownicy otrzymują zupełnie nowe niestandardowe pisanie treści.

Szukasz wartościowego partnera?

nie czekaj dłużej, napisz do nas już dziś!

skontaktuj się z nami