Wybór szablonu sklepu internetowego jest jedną z kluczowych decyzji jakie należy podjąć przed wdrożeniem sklepu internetowego. Wybór ten nie jest prosty i zależy od kilku istotnych czynników. Decyzja co do wyboru szablonu dedykowanego, czy też zakup gotowego szablonu na popularnych marketplace z szablonami sklepowymi, ma znaczenie nie tylko operacyjne, ale także strategiczne dla rozwoju sklepu internetowego. W tym artykule, postaramy się podpowiedzieć jak podjąć decyzję co do wyboru szablonu sklepu internetowego Shopify.

Szablony Shopify – od czego zacząć

Shopify, podobnie jak inne platformy SaaS oferuje dość dużą gamę gotowych płatnych oraz bezpłatnych szablonów sklepowych, które można nabyć zarówno w oficjalnym sklepie Shopify (Shopify Themes) , jak również na popularnych marketplace’ach (np. Themeforest, Envato, itp.). Ponadto Shopify posiadając rozbudowane API umożliwia tworzenie własnych dedykowanych szablonów, które są przygotowywane od podstaw. Co więcej rozbudowane API Shopify daje możliwość głębokiej edycji każdego szablonu sklepu internetowego, niezależnie, czy będzie to szablon gotowy, czy też szablon dedykowany. Przed podjęciem decyzji co do szablonu Shopify, warto jednak rozważyć wszystkie “za i przeciw” prezentowane w poniższym artykule.

Shopify szablony dedykowane

Jak już zostało wspomniane, rozbudowane API Shopify oferuje praktycznie nieograniczone możliwości edycji kodu sklepu internetowego, co pozwala na przygotowanie w pełni dedykowanych szablonów sklepów internetowych na silniku Shopify. Szablony dedykowane, są zaprojektowane i wdrożone w sposób, który w 100 procentach odpowiada na potrzeby docelowej grupy użytkowników. Tego typu szablony tworzone są najczęściej przez zespoły designerów i developerów z  wyspecjalizowanych w obszarze eCommerce Software House’ów, w tym także przez nasz zespół specjalistów z Blue Owl.

Proces wdrożenia dedykowanego szablonu na Shopify

Proces wdrożenia dedykowanego szablonu Shopify.

Na proces wdrożenia dedykowanego szablonu Shopify w Blue Owl składają się następujące elementy:

 • Warsztaty eCommerce – prowadzone zdalnie warsztaty, które mają na celu określenie kluczowych potrzeb klienta, analizę benchmarkingową konkurencji oraz stworzenie mapy ścieżki klienta. Stanowią podstawę dalszej pracy nad systemem eCommerce;
 • Przygotowanie architektury informacji oraz zestaw wymagań – na podstawie warsztatu zostaje przygotowana pełna architektura informacji serwisu wraz z backlogiem produktu. Całość stanowi bazę pod prace projektowe, graficzne oraz wdrożenie;
 • Projektowanie – tutaj dzieje się magia, a więc dotychczasowy research jest przekładany na mierzalne, namacalne dowody. Powstaje projekt UX, a następnie wzbogacany jest o warstwę graficzną UI tworząc dedykowany design system;
 • Wdrożenie – największy etap. W ramach tego etapu następuje implementacja wypracowanego we wcześniejszych etapach designu. Oprócz designu faza wdrożenia zawiera także część związaną z podłączeniem kluczowych modułów oraz integracji systemów zewnętrznych z Shopify.
 • Optymalizacja i testowanie – Po wdrożeniu następuje pełna optymalizacja sklepu pod kątem efektywności, a także SEO. Projekt sklepu jest także skrupulatnie testowany, co ma pozwolić na wypuszczenie bezbłędnej wersji produkcyjnej.
 • Wdrożenie produkcyjne i utrzymanie – w ramach tego etapu następuje wdrożenie sklepu na produkcję, zaś praca naszego zespołu przechodzi w tryb utrzymania serwisu.

Technologia dedykowanych szablonów Shopify

W tworzeniu dedykowanych szablonów Shopify nasz zespół wykorzystuje technologię headless commerce. Architektura headless commerce oddziela warstwę front-endu od funkcji e-commerce (CMS, zarządzanie zapasami produktów, kasa). Deweloperzy mogą wykorzystać wybraną przez siebie technologię frontendową, aby zapewnić użytkownikom wysokiej jakości wrażenia. Jednocześnie korzystając z rozwiązania eCommerce (takiego jak Shopify), mogą wykorzystać potencjał platformy eCommerce. Aby sprostać technologii headless commerce, nasz zespół wykorzystuje nowoczesny framework GatsbyJS do tworzenia szybkich i wydajnych serwisów internetowych. Wykorzystuje on nowoczesne technologie Jamstack, takie jak React, GraphQL i wiele innych.

Koszty stworzenia dedykowanego szablonu Shopify

Koszt stworzenia dedykowanego szablonu Shopify, a co za tym idzie całego sklepu internetowego na platformie, jest różny w zależności od liczby i poziomu skomplikowania funkcjonalności, które stanowią wymagania klienta. Najczęściej jednak wspomniany wyżej zakres prac zamyka się w przedziale 250 – 350 godzin roboczych. W naszym przypadku stawka godzinowa wynosi 120 zł netto, zaś od 1 stycznia 2022 wzrasta do 140 zł netto.

Shopify szablony gotowe, płatne i bezpłatne

Shopify, podobnie jak każda platforma SaaS posiada bogaty zestaw gotowych płatnych i bezpłatnych szablonów, z których mogą skorzystać zarówno osoby zarządzające / właściciele sklepów, jak również zespoły develperskie zaprzęgnięte do pracy przy szablonach. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na oficjalny marketplace szablonów Shopify (Shopify Themes), a tam na szablony oznaczone jako “Shopify 2.0). Tak jak zostało wspomniane, szablony nadają się do wdrożenia oraz samodzielnej edycji, zaś dzięki rozbudowanemu API są także przyjazne developerom, którzy często modyfikują szablony Shopify w zależności od potrzeb i wymagań klientów.

Proces wdrożenia gotowego szablonu Shopify

Na proces wdrożenia gotowego szablonu Shopify w Blue Owl składają się następujące fazy:

 • Wybór szablonu – jest to pierwszy krok, który definiuje wstępną strukturę oraz możliwości rozbudowy sklepu internetowego w ramach danego szablonu;
 • Analiza benchmarków oraz przygotowanie architektury informacji– podczas pracy warsztatowej z klientem powstaje zestaw wzorców dotyczących przebudowy szablonu, a także pełna architektura sklepu internetowego;
 • Projektowanie – na podstawie przygotowanych benchmarków, architektury oraz możliwości szablonu powstaje projekt graficzny, który dotyczy zwłaszcza modyfikacji warstwy front-endu serwisu eCommerce;
 • Wdrożenie – w ramach wdrożenia implementowana jest warstwa front-endowa zgodna z przygotowanym projektem graficznym oraz instalowane są najważniejsze moduły i wtyczki.
 • Optymalizacja i testowanie – po wdrożeniu następuje optymalizacja serwisu eCommerce pod kątem prędkości oraz dopasowania pod wymagania SEO.;
 • Wdrożenie produkcyjne i utrzymanie – w ramach tego etapu następuje wdrożenie sklepu na produkcję, zaś zespół przechodzi w tryb pracy serwisowej.

Technologia dedykowanych szablonów Shopify

Technologia wykorzystana do wdrażania gotowych szablonów Shopify wiąże się przede wszystkim z technologią, która została zaimplementowana do nabytego przez nas szablonu. Warto tutaj zwrócić uwagę zwłaszcza na zgodność wybieranych przez nas szablonów z wersją Shopify 2.0, która w znaczący sposób zwiększyła efektywność silnika, a co za tym idzie całego serwisu eCommerce opartego o Shopify.

Koszty wdrożenia gotowego szablonu Shopify

Dzięki wykorzystaniu dużej części już gotowej architektury szablonu oraz wielu plików struktury, taki proces tworzenia sklepu internetowego na silniku Shopify jest szybszy w stosunku do przygotowania szablonu dedykowanego. Czas wdrożenia w zależności od stopnia skomplikowania serwisu eCommerce waha się w przedziale 120 – 180 godzin roboczych. W naszym przypadku stawka godzinowa wynosi 120 zł netto, zaś od 1 stycznia 2022 wzrasta do 140 zł netto.

Plusy i minusy szablonów Shopify dedykowanych oraz gotowych. Porównanie.

Shopify szablony dedykowane i płatne, plusy i minusy

Shopify szablony dedykowane plusy:

 • dostosowanie do potrzeb docelowych odbiorców
 • wysoka efektywność oraz prędkość działania
 • pełna personalizacja
 • dokładna optymalizacja pod SEO

Shopify szablony dedykowane minusy:

 • stosunkowo wysokie koszty wdrożenia
 • stosunkowo długi czas wdrożenia

Shopify szablony gotowe plusy:

 • niższy niż w przypadku szablonów dedykowanych koszt wdrożenia
 • krótszy niż w przypadku szablonów dedykowanych czas wdrożenia
 • możliwości personalizacji sklepu zależne od funkcji szablonu

Shopify szablony gotowe minusy

 • mniejsza efektywność i prędkość działania
 • konieczność pracy w szablonie, który nie jest znany developerom.

Co zatem wybrać w Shopify, szablon dedykowany, czy szablon gotowy?

Zasadniczo na postawione powyżej pytanie nie ma jednoznacznej, dobrej odpowiedzi. W tym przypadku można byłoby posłużyć się klasycznym stwierdzeniem “to zależy”. W przypadku decyzji podejmowanej przez właściciela / twórcę sklepu internetowego, musi być to decyzja przemyślana, której wybór będzie warunkował działanie platformy. Jako Blue Owl eCommerce Software House, oferujemy pełne wsparcie zarówno na etapie podejmowania decyzji co do wyboru sposobu realizacji, jak również w procesie dalszego, pełnego wdrożenia sklepu internetowego Shopify.

Szukasz wartościowego partnera?

nie czekaj dłużej, napisz do nas już dziś!

skontaktuj się z nami