Branding

Branding – wbrew pozorom, to nie tylko logo, ale szereg działań wpływających na budowanie świadomości marki. Strategia marketingowa i podejmowane w jej zakresie działania pozwalają na stworzenie trwałych relacji z klientami. Za sprawą brandingu Twoja marka może być postrzegana w taki sposób, jak zostało to zaplanowane. Aby tak się stało, My pomożemy Ci wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Zaoferowanie wartości i rozwiązań, z którymi można się utożsamić, sprawia, że marka wzbudza pozytywne emocje i skojarzenia. Jakie korzyści płyną z brandingu? Dzięki odpowiednio zaplanowanej strategii Twoja marka może stać się jednym z kluczowych zasobów firmy i budować jej wartość finansową.

Przeanalizujemy, jakie są najważniejsze atuty Twojego biznesu i wspólnie wykreujemy markę odnoszącą duże sukcesy.

usługi :

- Strategia Marki
- Misja, wizja oraz wartości marki
- Pozycjonowanie marki
- Branding / rebranding
- Logo
- Identyfikacja wizualna
- Warsztaty kreatywne

“Co mnie motywuje do pracy?
Pasja i ambicja.
Chec stworzenia legendarnej firmy, marki, produktu.”
Krzysztof Stola
– Head of Design

POZNAJ PROCES:

analiza potrzeb

Branding to najczęściej procesy warsztatowe, składające się z kilku podstawowych etapów. Budowanie świadomości marki należy rozpocząć od analizy potrzeb i określenia sytuacji wyjściowej. W tym celu konieczne jest zgromadzenie informacji o danym biznesie, dotychczasowych działaniach, oczekiwaniach oraz planach na przyszłość. Czego jeszcze wymaga strategia marketingowa? Potrzebna jest dokładna analiza marki, a więc sprawdzenie, w jaki sposób funkcjonuje, jak wygląda komunikacja z klientami oraz co ją wyróżnia.

analiza marek konkurencyjnych

Przeprowadzenie analizy konkurencji wymaga sporządzenia listy marek konkurencyjnych w wybranym obszarze rynku i oszacowanie ich wartościowego oraz ilościowego udziału. Pod uwagę trzeba wziąć też przeprowadzone przez konkurentów działania komunikacyjne, ich pozycjonowanie oraz cechy wyróżniające. Zebranie szczegółowych danych na temat konkurencji pozwala na opracowanie jak najbardziej efektywnych działań strategii marketingowej.

analiza grupy docelowej (targetu marki)

Aby wybrana strategia marki odniosła sukces, nie można zapomnieć o konsumencie. Dobrze zaplanowane działania marketingowe muszą uwzględniać nie tylko kryteria społeczno-demograficzne, ale również konsumenckie postawy, upodobania i obawy związane z danymi produktami. Co to jest target? To określenie grupy ludzi mających podobne uwarunkowania i cechy, czyli konsumentów, do których skierowana jest oferta marki. Na tym etapie warto się zastanowić, czy próba wyróżnienia się wśród dużej konkurencji jest opłacalna, czy może lepszym rozwiązaniem jest poszukanie tzw. niszy rynkowej.

personifikacja marki

Personifikacja daje możliwość uzyskania odpowiedzi na pytanie: kim byłaby marka, gdyby była człowiekiem? To pozwala na scharakteryzowanie marki, biorąc pod uwagę styl życia, cechy charakterystyczne oraz demograficzne. Odpowiednia personifikacja znacząco ułatwia budowanie świadomości, wzbogaca komunikację i wzmacnia wartości marki. Dzięki temu klienci decydujący się na zakup oferowanego produktu mogą mieć pewność, że dzięki niemu uda im się wyrazić siebie.

pozycjonowanie marki

Pozycjonowanie marki polega na stworzeniu krótkiego hasła, komunikatu przekazującego jej wyjątkowość pod wybranym względem. W tym celu należy wyróżnić cechy, które dostarczą klientowi najważniejszych informacji o marce i sprawią, że wybierze właśnie ją. Pozycjonowanie musi jednak wynikać z oferty, nie można obiecywać korzyści niemożliwych do uzyskania. Działania na tym etapie muszą być dobrze zaplanowane, wiarygodne i spójne.

projektowanie graficzne

Projektowanie graficzne to wieloetapowy proces, na który składa się m.in.: projektowanie logo, reklam, plakatów, wizytówek, a nawet firmowego papieru. Równie ważna jest także księga identyfikacji wizualnej, która zawiera opis podstawowych elementów identyfikacji oraz wyznacza zasady ich wykorzystania. Logo, jako najistotniejszy składnik identyfikacji wizualnej, powinno reprezentować wartości marki, nawiązywać do charakteru branży, a jednocześnie stanowić spójną całość z nazwą i przyjętym sloganem.