Strategia

Strategia digitalowa pozwala na efektywne wykorzystanie kanałów cyfrowych do realizacji biznesowych celów marki. Aby Twoja firma stała się bardziej innowacyjna, powinna znaleźć rozwiązania zapewniające spójny kontakt z klientami we wszystkich kanałach, jakimi się posługuje. Strategia marketingu internetowego wymaga doboru najbardziej skutecznych narzędzi pozwalających na dotarcie do szerszego grona odbiorców.

Z naszego doświadczenia wiemy, że konieczne jest stworzenie wielofunkcyjnego zespołu, w składzie którego znajdą się pracownicy działu marketingu, IT oraz kierownictwa wyższego szczebla. Zapewne zastanawiasz się, jaki jest główny cel stosowania strategii internetowej? Dzięki niej może powstać marka, która wyraźnie prezentuje się we wszystkich kanałach i punktach kontaktu, z jakich korzystają klienci.

My opracujemy dla Ciebie skuteczną strategię, dzięki której zrealizujesz wyznaczone cele, również długoterminowe.

usługi :

- strategia biznesowa
- strategia marki
- strategia komunikacji
- badania i analizy marketingowe
- projektowanie ścieżki klienta
- analizy rynku
- tworzenie innowacyjnych modeli biznesowych
- warsztaty kreatywne
- projektowanie ścieżki rozwoju
- opracowanie misji, wizji i wartości marki

“Dzielę pasję z moimi klientami. Razem rozpalamy wielkie wizje, a następnie mielimy je przez żelazne tryby filozofii „realpolitik”. Z powstałej masy tworzymy wielkie, wspaniałe biznesy oraz nieduże, ale wyjątkowe firmy-perełki.”

Jacek Śledziński
- CEO

POZNAJ PROCES:

Analiza potrzeb

Strategia cyfrowa wymaga realizacji kilku podstawowych kroków. Pierwszym z nich jest analiza potrzeb. Na podstawie ogólnych informacji o prowadzonym biznesie, dotychczasowych działaniach marketingowych i planach na przyszłość można we właściwy sposób określić sytuację wyjściową. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja, jak będą wyglądać kolejne etapy procesu realizacji strategii, dostosowując działania do indywidualnych potrzeb firmy.

Określenie
celów i zadań

W drugim etapie najważniejsze jest określenie misji firmy, jej wizji oraz celów. Działania te pozwalają na wyznaczenie kierunku pracy organizacji i pośrednio także dziedzin, które firma może objąć swoim zasięgiem. Istotne jest zdefiniowanie celów krótkoterminowych i długoterminowych, jak również celów marketingowych, wizerunkowych, sprzedażowych i komunikacyjnych. Na tej podstawie można określić nie tylko rolę firmy, ale także koncepcję i modele biznesowe.

Analiza
strategiczna

Bez analizy sytuacji wyjściowej strategia online marketingu nie przyniesie oczekiwanego efektu. Na tym etapie pozyskiwane są i analizowane informacje na temat samej marki, oferowanych produktów lub usług, jak również konkurencyjnych firm. Badanie sytuacji wyjściowej może obejmować m.in.:
- analizę działań marki(biorąc pod uwagę ostatnie kampanie),
- audyt SEM,
- analizę komunikacji marki,
- audyt wszystkich kanałów społecznościowych firmy.

Analiza
grupy docelowej

Analiza danych na temat aktualnych użytkowników marki lub produktu pozwala na opracowanie persony digital. Do stworzenia jej profilu potrzebne są: dane osobowe, informacje dotyczące sfery zawodowej oraz informacje psychograficzne. Na tej podstawie można uzyskać pełny obraz persony reprezentującej potencjalną grupę odbiorców. Dodatkowa analiza badań dotyczących najnowszych trendów konsumenckich i wysnute na jej podstawie wnioski umożliwiają bardziej szczegółowe określenie grupy docelowej i tym samym dobór właściwych sposobów prezentacji marki czy komunikacji.

Strategia
komunikacji

Na etapie strategii komunikacji znana jest już specyfika wszystkich grup docelowych. Możliwe jest więc opracowanie szczegółowych zadań do realizacji, które obejmują przede wszystkim: dobór i określenie roli narzędzi digital, wybór najlepszej taktyki działania i kanałów dotarcia do grupy docelowej oraz zdefiniowanie celów szczegółowych dla wybranych kanałów. To pozwala na dobór takiego sposobu komunikowania, który będzie właściwy dla danego odbiorcy i umożliwi nawiązanie z nim trwałej relacji.

Pomiar
efektywności strategii

Każda strategia online marketingu powinna określać sposób oceny skuteczności podejmowanych działań. W tym celu należy zdefiniować KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Dobiera się je indywidualnie, w zależności od przyjętych przez firmę celów. Większość mierników odnosi się do działań w Internecie. Mogą one dotyczyć samej strony www (m.in. liczby nowych i powtórnych wizyt, wskaźnika odrzucenia stron) czy też wybranych kanałów social media (przykładowo wzrostu followers’ów). Należy wybrać te wskaźniki, które najlepiej ukażą efekt podjętych działań i dowiodą, że przyjęta strategia mobilna okazała się skuteczna.