Generator pomysłów – narzędzie szybkiego tworzenia pomysłów!

Dziś znów narzędzie proste, łatwe i przyjemne w użyciu, a zarazem bardzo skuteczne! Cóż to za narzędzie? FAST IDEA GENERATOR (Szybki Generator Pomysłów, w dalszej części artukułu SGP), jest to narzędzie, które, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia szybkie generowanie pomysłów i idei w trakcie pracy zespołu projektowego. Narzędzie na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco skomplikowane, jednak myślę, że w ramach tego krótkiego artykułu dokładnie wytłumaczę możliwości jego wykorzystania oraz korzyści, jakie za sobą niesie.

warsztaty design thinking software house poznań szybkie generowanie pomysłów

Fast Idea Generator, co to takiego?

SGP, to narzędzie, które pozwala zespołowi projektowemu generować, tworzyć, wymyślać nowe rozwiązania dla danego problemu z różnych perspektyw. SGP umożliwia nie tylko dochodzenie do nowych pomysłów i idei, lecz także umacnianie i podważanie obecnych propozycji w ramach dostępnych rozwiązań poprzez testowanie ich z różnych perspektyw. Samo narzędzie składa się z 7 pozycji, które pokazują różne perspektywy co do zasad panujących w ramach każdej z nich. Jako zespół możecie testować pomysły i rozwiązania we wszystkich perspektywach lub też wybrać te, które najbardziej odpowiadają Waszej obecnej sytuacji. Każdy z elementów może stanowić początek nowej dyskusji oraz dalszego rozwoju. Fast Idea Generator pomaga stworzyć swego rodzaju ramy i podstawy pod generowanie nowych pomysłów w obszarze danych scenariuszy rozwoju. Jednak to od kreatywności oraz elastyczności zespołu tak naprawdę zależy ostateczny rezulatat całości prac z użyciem prezentowanego narzędzia.

Jak zacząć pracę z narzędziem?

Wykorzystanie narzędzia SGP podzielić należy na dwa etapy.

W pierwszym kroku, członkowie zespołu rozpoczynają pracę od początkowej, zastałej sytuacji i problemów, z którymi się mierzą. Każdy z nich poddają pod dyskusję w obszarze 7 perspektyw wyróżnionych w ramach narzędzia SGP. Każda z nich posiada wskazówki, które pozwalają na łamanie, poszerzanie i zmianę istniejących zasad i schematów dotyczących analizowanych problemów i zagadnień. Każda z perspektyw dostarcza nowych wyzwań i możliwości, pozwalając zespołowi na wyście z własnych stref komfortu. SGP wspiera kreatywność i pobudza zespół do działania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poszczególnych 7 perspektywach.

generowanie nowych pomysłów na aplikacje mobilne oraz aplikacje webowe

W drugim kroku, zespół przegląda i ocenia stworzone w pierwszym kroku pomysły i idee, wybierając najlepsze z nich do dalszej pracy projektowej w poszukiwaniu innowacji. Całość narzędzia została zaprezentowana w załączonym pliku. W ramach narzędzia umieściłem także przykładowe odpowiedzi w ramach każdej z 7 perspektyw, co umożliwi Wam jeszcze lepsze zrozumienie możliwości jego wykorzystania w praktyce.

Wyjdź poza standard!

SGP jest kolejnym z serii narzędzi pozwalających na poszukiwanie nowych pomysłów i rozwiązań w obszarze pracy zespołu projektowego. Można go zastosować na każdym etapie pracy, w którym zespół potrzebuje jeszcze więcej inspiracji i możliwości rozwoju tego, co do danego momentu zostało stworzone. Jest to jedno z narzędzi, które w skuteczny sposób pobudza kreatywność i pozwala na wyjście poza standardowe schematy myślenia.

Szukasz wartościowego partnera?

nie czekaj dłużej, napisz do nas już dziś!

skontaktuj się z nami